Nói với Nhím về nhà thơ Hương Đình

By Nhím ngoan của tôi!

                           Người thứ hai: Nhà thơ Hương Đình

Mẹ có ý định là đưa lên phần mục "Những văn nghệ sĩ Gia Lai" để cho con có thêm nhiều khái niệm mới làm phong phú thêm vốn ngôn từ của con giúp con mở rộng tầm hiểu biết. Khi con lên học bậc THCS con sẽ có bài tập trả lời về các nhà văn nhà thơ ở địa phương. Với lại trong câu chuyện hàng ngày của mẹ mẹ cũng thi thoảng nói với con về họ.
          Hôm nay mẹ nói với con về nhà thơ Hương Đình. 
         ---------------

More...

Nói với Nhím về bác nhà thơ Văn Công Hùng

By Nhím ngoan của tôi!

 

Người thứ nhất: Nhà thơ Văn Công Hùng

       
Mẹ có ý định là đưa lên phần mục "Những văn nghệ sĩ Gia Lai" để cho con có thêm nhiều khái niệm mới làm phong phú thêm vốn ngôn từ của con giúp con mở rộng tầm hiểu biết. Khi con lên học bậc THCS con sẽ có bài tập trả lời về các nhà văn nhà thơ ở địa phương. Với lại trong câu chuyện hàng ngày của mẹ mẹ cũng thi thoảng nói với con về họ. 
      Người đầu tiên mẹ muốn nhắc đến ở đây là nhà thơ Văn Công Hùng-hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai con phải gọi là bác Hùng.

       ------------------

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17487','o65qj72f79dttq3a5l2haupmq3','0','Guest','0','54.162.239.233','2018-09-22 03:22:59','/ac31891/van-nghe-si-gia-lai-cho-nhim-tim-hieu.html')